O B E C    L E J Š O V K A

Lejšovka na mapě

Znak Lejšovky

www.kr-kralovehradecky.cz

Kraj Královehradecký

www.kr-kralovehradecky.cz

Obvodní oddělení
PC ČR Třebechovice

http://policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-trebechovice-p-orebem.aspx

Návštěvnost

Knihovna


Otevřeno pro veřejnost každou sobotu od 15.00 - 17.00
K dispozici internet zdarma

webové stránky knihovny  www.knihovnalejsovka.wz.cz

První veřejná knihovna byla školní. Byla založena 22. června 1878. Knihy do ní shromáždil místní učitel Jan Šafka. Druhou knihovnu v obci založil kolem roku 1921 tělocvičný spolek Sokol. Knihy byly půjčovány v domě knihovníka (čp. 33), kterým se jako první stal František Vrabec, a dělo se tak v neděli odpoledne. V roce 1926 Sokolové sepsali smlouvu s obcí o společném vlastnictví. Novým knihovníkem se stal pan Jan Binar (čp. 66). Po druhé světové válce byl knihovníkem Karel Kaše. Místní knihovna byla již zcenzurovaná a některé tituly byly vyřazovány. Knihovna přesídlila do kampeličky. Tehdejší stav byl 643 svazků, 57 čtenářů, 1836 výpůjček. Roku 1957 putovala knihovna z kampeličky do tzv. boudy – klubovny Osvětové besedy. Tam vydržela deset let. Poté se uvolnila škola. Mezitím funkci knihovníka převzala paní Jindřiška Hellerová, která vedla knihovnu až do roku 1990. Od března 1991 je knihovnicí paní Božena Kašparová. Knihovna měla sídlo ve škole v bývalé kuchyni učitelského bytu. V malé místnosti za knihovnou byl archiv. Dne 1. října 1995 se knihovna přestěhovala do větších prostor, kde do té doby měl sídlo Obecní úřad. V říjnu a listopadu 1998 se přistoupilo k rekonstrukci knihovny. Následně byl do knihovny zakoupen počítač s napojením na internet, tiskárna a skener. Ke konci roku 2005 vlastnila místní knihovna 2533 knih. Řádně přihlášených čtenářů pro tento rok bylo 59. Knihovnu navštívilo 697 lidí. Mimo knih je možno v knihovně zapůjčit i časopisy a dále je tu možnost pracovat na počítači.